INSPIREREN, ONTWIKKELEN, TOEPASSEN, VERBINDEN

Together, we design the future

De doelstellingen van Breda Robotics:

  • Stimuleren robotica en robotisering in West-Brabant
  • Versterken Roboticacluster West-Brabant
  • Verbinden van talent in de regio

Het stimuleren van robotisering en overige industriële automatisering in West-Brabant. Het versterken van het cluster van roboticabedrijven in de regio. Het behouden van technisch talent voor dit deel van de provincie. Dat zijn de drijfveren van Stichting Breda Robotics, waarvoor verbindingen worden gelegd tussen studenten, docenten, ondernemers en werknemers.