Design a better future

Moonshots

Het bestuur van Breda Robotics heeft besloten om ‘Moonshots’ te formuleren.

Het voorstel is om de Moonshots te combineren met de UN Sustainable Development Goals. Hiermee stappen we in de belevingswereld van x-y-z-generatie en leggen we meteen de koppeling met de ambities van de regio West-Brabant en Avans Hogeschool. 

Slim inzetten van technologie en data

Regio West-Brabant streeft naar een toekomst vaste concurrerende economie, als voorwaarde voor welzijn en welvaart van haar inwoners, zonder dat dit negatieve impact heeft op de kwaliteit van de leefomgeving c.q. de aarde. Het realiseren van deze samengestelde ambitie vraagt om het slim inzetten van technologie en data. Niet als doel op zich, maar als middel om het voor onze inwoners beter en duurzamer te maken. Hiermee omarmt 'GreenTech West-Brabant' de UN sustainable development goals.

 

 

 

 

 

 

 

 

Breda Robotics laat zich in dit kader primair leiden door doelstelling 12: Sustainable Consumption and Production. Deze doelstelling heeft als adagium doing more and better with less. Dit is ook waar Breda Robotics voor staat. We willen een bijdrage leveren aan de uitdaging om met een krimpende beroepsbevolking ons productie- en onderhoudsproces op peil houden, om werk voor iedereen aangenamer en gezonder te maken en om met de inzet van technologie en data zowel de verdere aantasting van onze leefomgeving te voorkomen als ook de noodzaak om efficiënter met onze grondstoffen om te gaan.

Met dit uitgangspunt willen we graag een aantal ‘moonshots’ ontwikkelen. Een ‘moonshot’ is een ultieme droom, een horizon die we misschien ooit zullen bereiken maar niet per se met het doel om dit daadwerkelijk te bereiken. Een ‘moonshot’ dient ter inspiratie, het geeft denkvrijheid en een ontwikkelrichting waarlangs allerlei initiatieven, projecten en innovaties kunnen programmeren.

Vanuit een economische visie zet West-Brabant in op een aantal speerpunt sectoren. Het voorstel is om voor deze sectoren een ‘moonshot’ te ontwikkelen. We sluiten hiermee andere sectoren zeker niet uit.  De onderstaande ‘moonshots’ zijn het resultaat van een brainstorm sessie en het sparren met diverse personen binnen en buiten Breda Robotics. Deze ‘moonshots’ zijn een eerste stap en bijlange nog niet ‘af’. Het voorstel is om per ‘moonshot’ een verhaal te schrijven met aansprekende beelden. Met het idee dat de ‘moonshot’ een menselijk, maatschappelijk of milieuprobleem oplost bij voorkeur gekoppeld aan de SDP 12 (of een andere doelstelling).