Interreg COBOTASSIST

Over COBOTASSIST 

In de huidige maakindustrie staan bedrijven voor de uitdaging om kwalitatieve en gepersonaliseerde producten te leveren tegen lage kosten en met korte levertijden. Nabewerking, zoals ontbramen, schuren, en polijsten, is essentieel om de gewenste eindkwaliteit te bereiken, maar is vaak tijdrovend, kostbaar, en arbeidsintensief. Het COBOTASSIST-project richt zich op de inzet van collaboratieve robots (cobots) om deze uitdagingen aan te pakken en de efficiëntie van nabewerkingsprocessen te verhogen. 

 

Doelstellingen 

 • Innovatie in nabewerking: Evaluatie van de inzetbaarheid van cobots voor geautomatiseerde nabewerking in MKB/KMO maakbedrijven. 
 • Kennis en opleiding: Ontwikkeling van opleidingsmodules en hands-on workshops voor het gecobotiseerd nabewerken, gericht op zowel bedrijven als onderwijsinstellingen. 
 • Pilot/voucherprogramma: Implementatie van een voucherprogramma waarbij bedrijven de kans krijgen om met ondersteuning van het project een cobot in hun productieprocessen te integreren. 

Activiteiten 

 • Technologie- en kennisoverdracht: Uitvoerige nodenanalyse, ontwikkeling van inspirerende demonstratoren, en brede verspreiding van technologische kennis en best practices. 
 • Intensieve opleidingen en workshops: Aanbieden van opleidingen en workshops voor bedrijven en onderwijsinstellingen, gericht op het verhogen van de technologische kennis en het stimuleren van innovatie. 
 • Ondersteuning via pilotprogramma/vouchers: Aanmoedigen van bedrijven om met cobots te experimenteren door middel van een voucherprogramma, inclusief technische opleiding en ondersteuning. 
 • Matchmaking en netwerkvorming: Organisatie van events voor kennisuitwisseling en het verbinden van technologie-aanbieders met maakbedrijven. 

 

Impact 

COBOTASSIST streeft ernaar de maakindustrie te transformeren door de adoptie van cobottechnologie te versnellen, waardoor processen niet alleen efficiënter en kwalitatiever worden, maar ook aangenamer en veiliger voor werknemers. Het project legt de basis voor duurzame innovatie en concurrentievermogen in de sector. 

Partnerschap en Samenwerking 

Het COBOTASSIST-project is een samenwerking tussen verschillende organisaties die zich inzetten voor de implementatie van collaboratieve robots (cobots) in de maakindustrie. Dit project, ondersteund door het Interreg-programma, bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland en streeft naar verbeteringen in de productie-efficiëntie en werkomstandigheden door de integratie van cobottechnologieën. 

Projectpartners: 

 • Sirris Expertisecentrum dat de technologische industrie ondersteunt bij innovatie, met een focus op cobottechnologieën voor nabewerking. 
 • POM Limburg Werkt aan de economische ontwikkeling van Limburg door innovatie in de maakeconomie te stimuleren. 
 • Fontys Hogeschool die door onderzoek en onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van professionals in technologie en design. 
 • Avans Hogeschool Ontwikkelt nieuwe toepassingen met innovatieve technologieën, gericht op mens-robot samenwerking. 
 • Breda Robotics Fieldlab dat de inzet van robotica in bedrijfsleven en onderwijs bevordert, met een focus op innovatie en samenwerking. 
 • SyntraPXL Biedt opleidingen gericht op ondernemerschap en innovatie binnen de technologische en maakindustrie. 
 • High Tech NL Brancheorganisatie die de Nederlandse hightechindustrie ondersteunt in netwerkvorming, kennisdeling en innovatie. 

Dit partnerschap bundelt expertise om praktische oplossingen en opleidingen te ontwikkelen die de toepassing van cobots in de maakindustrie ondersteunen, gericht op het verbeteren van productieprocessen en arbeidsomstandigheden.