Together, we design the future

Driving robotics and innovation

Breda Robotics is een Smart Industry Fieldlab.


De roboticabedrijven ExRobotics, WWA en Synchron vonden elkaar tijdens een rondetafelgesprek in het REWIN-programma Hightech Maintenance in 2018. Daar ontstond het idee voor het opzetten van Breda Robotics. Samen met Avans Hogeschool, de Gemeente Breda en REWIN willen zij de robotisering in West-Brabant stimuleren. Breda Robotics wil daarnaast een oplossing bieden voor het tekort aan technische talenten in de regio.

Matchmaking

Breda Robotics slaat een brug tussen roboticabedrijven, ondernemingen die willen robotiseren, studenten, docenten en de overheid. 

Breda Robotics is de verbinder tussen studenten en het bedrijfsleven, maar ook de verbinder tussen overheid en roboticabedrijven, MKB-ondernemers en roboticabedrijven en meer. Als echt netwerkorgaan van regio West-Brabant organiseren we regelmatig inspiratiesessies, hands-on workshops, stagemarkten en opendagen.

Daarnaast verbinden we actief onze Breda Robotics Partners aan elkaar door kennissessies, ronde tafel gesprekken en panels.

Hybride leeromgeving

Breda Robotics als actieve verbinder tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Denk hierbij aan praktijkgericht onderwijs in de vorm van minorprojecten, fungeren als platform voor stages en bijbanen en het professionaliseren van skills voor industry 4.0. met studenten en professionals. 

Ecosysteem

Breda Robotics als netwerkorgaan voor de diverse stakeholders. Koppelen van vraag en aanbod, matchen van talent aan roboticabedrijven in de regio en het stimuleren van samenwerken.

Expertise & Experience Center

Breda Robotics fungeert als proeftuin voor innovatieve oplossingen van roboticabedrijven, onderwijs en lectoraat. Denk hierbij aan het testen van opstellingen, het delen van kennis d.m.v. actieve workshops en onderzoek naar nieuwe oplossingen voor vraagstukken uit verschillende branches zoals zorg, scheepsmanagement, bouw, infra, maintenance en meer.

Vernieuwend ondernemerschap

Breda Robotics stimuleert en ondersteunt bestaande en nieuwe ondernemers in het robotica cluster, haalt nieuwe technologische bedrijven naar de regio West-Brabant en helpt met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van robotica en industry 4.0.

De organisatie

Bestuur

John den Ridder: Secretaris
Iwan de Waard: Penningmeester
Cees Budding: Interim-voorzitter
Paul Walraven
Carolien Giesen
Judith Donkers

Team

Chantal van Spaendonck: Directeur
Stephan Anzenhofer - Accountant

Margot van Es: Communicatieadviseur en Relatiemanager Onderwijs
Lisanne Ottevanger - Projectmanager
Jill van Oers: Projectassistent en Secretariaat

Phil Mosies: Communicatiemedewerker
Steven Verstaeten: Relatiemanager Bedrijven

Paul Reusens: New Technology

Design the future, doing more and better with less

Het bestuur van Breda Robotics heeft besloten om ‘moonshots’ te formuleren. Het voorstel is om deze ‘moonshots’ te combineren met de UN Sustainable Development Goals. Hiermee stappen we in de belevingswereld van x-y-z-generatie en leggen we meteen de koppeling met de ambities van de regio West-Brabant en Avans Hogeschool. Dit document is een eerste aanzet.

Financiers_BR.jpeg