Together, we design the future

Driving robotics and innovation

Breda Robotics is een Smart Industry Fieldlab.
De roboticabedrijven ExRobotics, WWA en Synchron vonden elkaar tijdens een rondetafelgesprek in het REWIN-programma Hightech Maintenance in 2018. Daar ontstond het idee voor het opzetten van Breda Robotics.
Samen met Avans Hogeschool, de gemeente Breda en REWIN willen zij de robotisering in West-Brabant stimuleren. Breda Robotics wil daarnaast een oplossing bieden voor het tekort aan technische talenten in de regio.

West-Brabant is klaar voor een robotiseringsslag

Robotisering wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Robots helpen onder andere de productie te verhogen, de onveiligheid te verlagen en bieden een oplossing voor ingewikkelde processen en personeelstekorten. De roboticabedrijven ExRobotics, Synchron en WWA namen samen met Avans Hogeschool, de gemeente Breda en REWIN het initiatief om in de regio West-Brabant robotisering te stimuleren. Het resultaat is Breda Robotics.

West-Brabant is klaar voor een robotiseringsslag!
Uit een onderzoek onder 115 Brabantse bedrijven blijkt:
67% van de bedrijven in West-Brabant is nog niet gerobotiseerd
33% van de bedrijven in West-Brabant ziet robotisering als een concurrentievoordeel
22% van de bedrijven in West-Brabant geeft aan zeker te gaan robotiseren

De belemmeringen zijn:

 • Te weinig kennis
 • Onvoldoende tijd
 • De aanname dat er geen geschikte robots zijn voor hun business.


Er is behoefte aan

 • Opleidingsmogelijkheden op het gebied van robotica
 • Antwoorden op vragen over technologische haalbaarheid en mogelijkheden
 • Antwoorden op vragen over robotica in processen en soorten robots
 • Antwoorden op vragen over programmeren
 • Antwoorden op vragen over kosten versus opbrengsten

West-Brabant heeft zo’n 9000 technische studenten op mbo- en hbo-niveau die voor de regio behouden moeten blijven.

De doelstellingen van Breda Robotics

 • Stimuleren robotica en andere industry 4.0 technologie
 • Versterken Roboticacluster West-Brabant
 • Verbinden van talent in de regio

Een coole plek

In de Koepel in Breda is een coole plek gecreëerd waar technische studenten hun theoretische kennis koppelen aan de praktijk. Ondernemers komen in het smartlab in verbinding met elkaar en met studenten, docenten en het lectoraat.

Breda Robotics is een high-tech omgeving waar nieuwe toepassingen, prototypes en demonstrators worden gemaakt.

De organisatie

Bestuur

Maarten Hoogwout, voorzitter
John den Ridder, secretaris
Iwan de Waard, penningmeester
Cees Budding, adviseur
Patrick Verwimp, bestuurslid

 

Team

Chantal van Spaendonck, directeur
Karin van Beers, secretariële ondersteuning
Jan Willem van Bodegom, marketing, communicatie