SMART FARMING & FOOD PROCESSING: WEST-BRABANT IN BEELD

Het project "Smart Farming & Foodprocessing, West Brabant in beeld" brengt de ontwikkelingen en innovaties in kaart in deze branche in onze regio. 

De afgelopen periode is onderzoek verricht door studenten van Hogeschool Avans. De resultaten hiervan en nog veel meer, presenteren we u graag op het eindevent van dit project.

Op 29 juni j.l. heeft het event Smart Farming & Food Processing "West Brabant in beeld" plaatsgevonden bij De Smaakspecialist te Ulvenhout. Het was een inspirerende avond met interessante vraagstukken. Kijk hier de aftermovie:Het evenement belooft een inspirerende en verrijkende ervaring te worden, waarin het volgende aan bod komt:

· Presentaties over het onderzoek naar Smart Farming & Food Processing in West-Brabant: Allereerst zal het overkoepelende onderzoek worden gepresenteerd, gevolgd door studentenpresentaties over de vraag- en aanbodzijde in zowel Smart Farming als Smart Food Processing.

· Toekomst van smart farming & foodprocessing: Vooraanstaande deskundigen uit de Smart Farming-, Smart Food Processing- en robotica-sector delen hun inzichten, concrete voorbeelden en hun visie op de toekomst in deze sectoren.

· Concrete vraagstukken en oplossingen: Ondernemers delen concrete vraagstukken en innovatieve oplossingen.

· Netwerkmogelijkheden: Het evenement biedt volop gelegenheid om te netwerken met andere professionals en experts uit de sectoren, waardoor u waardevolle contacten kunt leggen en mogelijke samenwerkingen kunt verkennen.

· Subsidiemogelijkheden: Er zal kort stil gestaan worden bij diverse subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd:

1. Ondernemers in de smart farming & food processing sector

2. Bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen oa voor deze sector

3. Experts en organisaties actief in deze technologie en sectoren.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: