Together, we design the future

Missie & Visie

 

 • Wij verbinden talent aan de regio
 • Wij stimuleren de inzet van robotica en andere industry 4.0 technologie bij organisaties in West-Brabant
 • Wij versterken het Roboticacluster West-Brabant 

Wij zetten ons dagelijks in om studenten, docenten, ondernemers en werknemers te verbinden om het gebruik van robotica en automatisering te stimuleren. Dit doen we als hybride leeromgeving, experience en expertise center, platform voor vernieuwend ondernemerschap en ecosysteem.

Missie

De welvaart en het welzijn van onze inwoners vergroten. Nu, en in de toekomst. 

Stichting Breda Robotics fungeert als een kennishub waar ontwikkelaars van robotica en aanverwante technologieën elkaar ontmoeten. Een centrum voor toekomstgerichte MKB-bedrijven die willen innoveren. Een robuust ecosysteem waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe robotica, vision en AI-toepassingen met maatschappelijke impact.

Als hybride leeromgeving en expertise center koppelt Breda Robotics technisch talent aan de regio en faciliteert organisaties om met robotica aan de slag te gaan. Op deze manier stimuleren we het roboticacluster in Brabant en dragen we bij aan een sterke, duurzame en future proof economie.

Want hoe blijven organisaties en bedrijven krachtig overeind staan in een wereld vol snelle ontwikkelingen? Door toekomstbestendig te ondernemen. Hier is een grote rol weggelegd voor robotica en andere automatisering 5.0 technologieën. 

Strategie

Breda Robotics levert een onderscheidende bijdrage aan het toepassen van robotisering- en andere automatisering 5.0 technologieën in bedrijfsprocessen en onze maatschappij. 
Dit doen we door bedrijven, kennisinstellingen en nieuw talent in de regio West-Brabant met elkaar te verbinden. Onze activiteiten zijn onder te brengen in 4 clusters:

 • Ecosysteem: Breda Robotics is hét loket voor bedrijven met robotiseringsvraagstukken. We verbinden partners onderling, maar ook met het onderwijs, kennisinstellingen en talent in (Zuid-)Nederland en Europa. Door ons netwerk met professionals te delen, slaan we de handen ineen en vergroten we onze maatschappelijke impact.
 • Hybride Leeromgeving: Wij zijn een learning community. We bieden talent en professionals in de omgeving een rijke, praktijkgerichte leeromgeving. Doordat we nauw samenwerken met het onderwijs, kunnen ook studenten hier terecht om samen met bedrijven te werken aan innovatieve projecten. Op deze manier verbinden we talent aan de regio.
 • Experience- en expertisecentrum: Als Smart Field Lab delen we onze expertise, kennis en technologie met het MKB. Zo krijgen zij de kans om te experimenteren met robotica en andere technologieën. Met de ontwikkeling van robots en autonome systemen hopen we ons steentje bij te dragen aan duurzame productieprocessen in de toekomst.
 • New Business: We stimuleren actief businessontwikkeling voor het roboticacluster. Ook faciliteren we startups door ondernemerstalent te ondersteunen. Dit doen we onder andere door starters en ondernemers te informeren en begeleiden op het gebied van subsidieaanvragen en innovatieregelingen.

Visie

 • Door de samenwerking tussen bedrijven en met de kennisinstellingen stimuleren we de ontwikkeling van robotiseringoplossingen voor tal van economische en maatschappelijke uitdagingen;
 • We willen technisch talent binden aan de lokale en regionale economie door hen tijdig kennis te laten maken met onze bedrijven, en hen te inspireren door het aanbieden van uitdagende praktijkopdrachten;
 • We willen zo veel mogelijk MKB bedrijven, waarvoor robotisering een belangrijke rol gaat spelen, ondersteunen bij de implementatie hiervan;
 • Wij richten ons op ‘Sustainable Consumption and Production’ (SDG-12) onder het motto ’doing more and better with less’. Door het stimuleren van robotisering dragen we bij aan een duurzame en veerkrachtige maak- en onderhoudsindustrie, de kwaliteit van werk, de arbeidsproductiviteit, de geschoolde arbeidsmarkt, het voorkomen van verspilling en een veerkrachtige economie (industrie 5.0).

Er is een groeiend te kort aan goed geschoolde arbeidskrachten, ook in West-Brabant met Breda als centrumgemeente. Dit tekort heeft impact op de arbeidsproductiviteit en het verdienvermogen van de regio en de stad. Digitalisering en de automatisering van de productie, logistiek en maintenance is een ‘must’ om de huidige economie te versterken en te verduurzamen. Naar verwachting zal de vraag naar automatiseringsoplossingen en autonome systemen toenemen om het tekort aan arbeidskrachten te kunnen opvangen. Dit betekent niet alleen het aantrekken en ontwikkelen van nieuw talent, maar ook het herscholen van het huidige personeel. Breda Robotics voorziet momenteel in deze behoefte. Echter om de bedrijven in en rondom Breda, Tilburg, en de regio te kunnen ondersteunen in deze automatiseringsslag zal Breda Robotics moeten opschalen.