Together, we design the future

Missie & Visie

 

 • Wij verbinden talent aan de regio
 • Wij stimuleren de inzet van robotica en andere industry 4.0 technologie bij organisaties in West-Brabant
 • Wij versterken het Roboticacluster West-Brabant 

Wij zetten ons dagelijks in om studenten, docenten, ondernemers en werknemers te verbinden om het gebruik van robotica en automatisering te stimuleren. Dit doen we als hybride leeromgeving, experience en expertise center, platform voor vernieuwend ondernemerschap en ecosysteem.

Missie

Breda Robotics wil een onderscheidende bijdrage leveren aan het toepassen van robotisering -en andere automatisering 5.0 technologieën- in bedrijfsprocessen en onze maatschappij, omdat dit cruciaal is voor de welvaart en het welzijn van onze inwoners in de toekomst.

De opdracht (missie) van Breda Robotics is de bedrijven te ondersteunen met automatisering ten behoeve van een sterke en duurzame economie in Breda, Tilburg en de regio.

Strategie

De strategie van Breda Robotics is gebaseerd op 4 programmalijnen:

 • Ecosysteem: Breda Robotics wordt hét roboticaplatform in Zuid-Nederland waar ontwikkelaars van robotica en aanverwante technologieën, en het MKB bedrijven dat wil robotiseren elkaar weten te vinden in de ambitie om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en het gebruik van robotica te stimuleren;
 • Hybride Leeromgeving: Breda Robotics ondersteunt techniekstudenten bij de ontwikkeling van beroepskennis en het maken van de verbinding tussen wat ze op school en op de werkplek leren. Daardoor werken studenten met professionals uit de beroepspraktijk, docenten en werkplekbegeleiders;
 • Experience- en expertisecentrum: Breda Robotics is de plek waar kennisinstellingen samen met robotica bedrijven technologie omzetten in implementeerbare toepassingen (applied science). Een loket waar bedrijven kennis en expertise kunnen halen om hun bedrijf verder te automatiseren. Een omgeving waar werknemers leren om met deze nieuwe technologieën om te gaan.
 • New Business: Breda Robotics is de draaischijf waar voor het MKB vraag en aanbod rondom roboticatoepassingen wordt samengebracht. Tevens stimuleert Breda Robotics de oprichting en groei van robotica-startups.

Visie

 • Door de samenwerking tussen bedrijven en met de kennisinstellingen stimuleren we de ontwikkeling van robotiseringoplossingen voor tal van economische en maatschappelijke uitdagingen;
 • We willen technisch talent binden aan de lokale en regionale economie door hen tijdig kennis te laten maken met onze bedrijven, en hen te inspireren door het aanbieden van uitdagende praktijkopdrachten;
 • We willen zo veel mogelijk MKB bedrijven, waarvoor robotisering een belangrijke rol gaat spelen, ondersteunen bij de implementatie hiervan;
 • Wij richten ons op ‘Sustainable Consumption and Production’ (SDG-12) onder het motto ’doing more and better with less’. Door het stimuleren van robotisering dragen we bij aan een duurzame en veerkrachtige maak- en onderhoudsindustrie, de kwaliteit van werk, de arbeidsproductiviteit, de geschoolde arbeidsmarkt, het voorkomen van verspilling en een veerkrachtige economie (industrie 5.0).

Er is een groeiend te kort aan goed geschoolde arbeidskrachten, ook in West-Brabant met Breda als centrumgemeente. Dit tekort heeft impact op de arbeidsproductiviteit en het verdienvermogen van de regio en de stad. Digitalisering en de automatisering van de productie, logistiek en maintenance is een ‘must’ om de huidige economie te versterken en te verduurzamen. Naar verwachting zal de vraag naar automatiseringsoplossingen en autonome systemen toenemen om het tekort aan arbeidskrachten te kunnen opvangen. Dit betekent niet alleen het aantrekken en ontwikkelen van nieuw talent, maar ook het herscholen van het huidige personeel. Breda Robotics voorziet momenteel in deze behoefte. Echter om de bedrijven in en rondom Breda, Tilburg, en de regio te kunnen ondersteunen in deze automatiseringsslag zal Breda Robotics moeten opschalen.