Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op alle activiteiten van Stichting Breda Robotics zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda 74734717. Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden.

Copyright
Copyright Stichting Breda-Robotics. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van (delen van) deze site is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming, tenzij voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Breda Robotics houdt deze site zo zorgvuldig mogelijk bij om zo de juiste informatie actueel aan te bieden. Nadrukkelijk dient gesteld te worden dat Stichting Breda Robotics niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de beschikbaarheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie inclusief eventuele direct, indirecte, speciale en/of gevolgschade voortvloeiend uit gebruik.