Privacy statement

Privacy statement
Dit privacybeleid van Stichting Breda Robotics is van toepassing op de privacyvoorwaarden van onze website www.breda-robotics.nl, de verzending van onze nieuwsbrief en diverse gerelateerde activiteiten die wij verrichten als stichting. Deze activiteiten verrichten we in het kader van onze doelstelling.

Stichting Breda Robotics, gevestigd aan de Cosunpark 22, 4814 ND , Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.breda-robotics.nl, Nassausingel 26, 4811 EE Breda, info@breda-robotics.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Breda Robotics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief deelt in correspondentie per email en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Breda Robotics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier vanuit subsidieverantwoording toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde informatie
Stichting Breda-Robotics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker of bestuurder van Stichting Breda Robotics) tussen zit. Stichting Breda Robotics gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Office 365: Wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails en opslaan van documenten inclusief het verwerken en opslaan van persoonsgegevens.
 • Mailchimp: Wordt gebruikt voor het verspreiden van nieuwsberichten.
 • Website: Wordt gebruikt voor inschrijvingen voor bijeenkomsten van Stichting Breda Robotics en voor het aanmelden van nieuwsberichten. Tevens wordt de trackings tool gebruikt Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze trackingstool is ontworpen en ingesteld om alleen Niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen. Uw IP adres is hierbij geanonimiseerd.
 • Teamleader: wordt gebruikt voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens.
 • Social media kanalen (waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) worden gebruikt voor het verspreiden van nieuwsberichten met gebruik van beeldmateriaal.

U begrijpt echter dat dergelijke hulpmiddelen en systemen deels worden gemaakt en beheerd door partijen buiten onze controle. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor welke informatie daadwerkelijk door dergelijke derden wordt vastgelegd of hoe dergelijke derden die informatie gebruiken en beschermen.

We ontvangen automatische informatie van uw webbrowser of mobiel apparaat. Deze informatie omvat de naam van de website van waaruit u onze website heeft bezocht (indien van toepassing), het IP-adres van uw computer/proxy-server die u gebruikt om toegang te krijgen tot internet, de naam van uw internetwebsite-provider, het type webbrowser, het type mobiel apparaat en het besturingssysteem van de computer. Deze informatie wordt bijgehouden in datalog bestanden.

Ons e-mailbeleid
Onze organisatie voldoet volledig aan de nationale wetgeving met betrekking tot SPAM. U kunt zicht afmelden voor de ontvangst van verdere e-mailcorrespondentie van ons. Wij gaan ermee akkoord dat we uw e-mailadres niet verkopen, verhuren of verhandelen aan andere organisaties zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Persoonsgegevens/personalia:
Stichting Breda Robotics verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Breda Robotics deelt uw persoonsgegevens NIET met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van werkzaamheden door Stichting Breda Robotics mogelijk te maken zoals het bijhouden van een agenda-functie en een administratie-programma. Alle programma’s waarmee Stichting Breda Robotics werkt voldoen aan dezelfde strenge wettelijke eisen voor beveiliging van persoonsgegevens. Facturering van geleverde diensten wordt eveneens verwerkt via een beveiligd systeem online boekhoudsysteem dat niet toegankelijk is voor derden met uitzondering van de accountant.

Toestemming publicatie beeldmateriaal
Stichting Breda Robotics zal beeldmateriaal van haar leden, deelnemers aan bijeenkomsten en toeschouwers gebruiken voor:

 • Publicatie op de website
 • Publicatie op social media en gebruik in media

Door partnerschap van Stichting Breda Robotics of deelname aan activiteiten van Stichting Breda Robotics verleent u toestemming om gemaakte beelden te gebruiken voor bovenstaande doeleinden.

Stichting Breda Robotics zal geen beeldmateriaal plaatsen die schadelijk kan zijn voor u als persoon of organisatie. U kunt op het door de Stichting Breda Robotics gebruikte beeldmateriaal geen vergoeding claimen. U behoudt ten allen tijden het recht op verwijdering van beeldmateriaal waarop u te zien bent, u kunt dan contact opnemen met ons, wij kunnen u vragen zich te legitimeren alvorens wij tot verwijdering overgaan.

Foto’s genomen tijdens onze evenementen en bijeenkomsten kunnen en zullen worden gebruikt in onze communicatie uitingen. Door aanmelding voor een van onze evenementen of bijeenkomsten gaat u hiermee akkoord.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Breda Robotics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Breda Robotics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@breda-robotics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Breda Robotics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Breda Robotics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@breda-robotics.nl.