Robotica ecosysteem West-Brabant

De wereld verandert continu, en snel. Van verregaande digitalisering tot duurzaam consumeren. Wij dagen je uit een kijkje te nemen in de toekomst. Wat is de rol van technologie en technische bedrijven in deze veranderende samenleving? Hoe ziet onze maatschappij eruit in 2050? En wat voegt robotica toe aan onze productieprocessen en dienstverleningen?

Wij schetsen alvast een beeld voor je. In de agrofood sector bijvoorbeeld. Repetitieve werkzaamheden worden uitgevoerd door robots die de nauwkeurigheid, kwaliteit en productiviteit verhogen. Het gebruik van pesticiden en chemicaliën is verlaagd waardoor ons voedsel nog gezonder wordt. Er wordt veel tijd en geld bespaard, waardoor er meer wordt geïnvesteerd in duurzame voedselproductie, verticale landbouw en biologische akker- en bosbouw.

En hoe gaat het eraan toe in de industrie? Het zware en gevaarlijke werk wordt door robots uit handen genomen. Denk aan metaalbewerking wat nu nog voor 80% handmatig gebeurt. Of aan de voedingsprocesindustrie waar robots ingezet worden om de processen aan de voor- en achterkant van productielijnen te automatiseren.

Ook in de zorg bieden robots ondersteuning. Personeelstekort is niet langer een probleem. Zware en tijdrovende huishoudelijke taken worden uitgevoerd door robots. Zij zijn een hulp en extra paar handen voor de wijkverpleegkundige die daardoor meer tijd heeft voor het sociale aspect van het werk. De mens blijft nog altijd uitgangspunt, ook wanneer het over robotica gaat. De robot als aanvulling, niet als vervanging.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wij geloven dat automatisering, in de vorm van robots en AI, de komende decennia ingezet gaan worden in tal van productie- en logistieke processen. Hiermee zullen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk en economisch verkeer.

Wij geloven dat Breda Robotics over 10 jaar hét roboticaplatform is van Zuid-Nederland. Een kennishub waar ontwikkelaars van robotica en aanverwante technologieën elkaar ontmoeten. Een centrum van en voor toekomstgerichte MKB-bedrijven die willen innoveren. Een robuust ecosysteem waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe robotica, vision en AI toepassingen met maatschappelijke impact

Breda Robotics wil in de komende 4 jaar werken aan het versterken van de economische kracht van bedrijven in West-Brabant. Dit betreft zowel techbedrijven aan de aanbodkant als bedrijven en organisaties die robotica en andere industrie 4.0 technologie kunnen toepassen. Hiermee dragen we bij aan de arbeidsmarktproblematiek die in verschillende sectoren een grote uitdaging vormt, zowel omtrent beschikbaarheid als werkomstandigheden.

De aanpak die we hierin voor ogen hebben is als volgt:

1. Het bereiken en inspireren van bedrijven hiermee creëren we bewustwording, een andere mindset en planten we zaadjes die in de toekomst zich kunnen ontwikkelen.

2. Bedrijven die interesse hebben te adviseren en proactief te verbinden met partijen uit het ecosysteem. Hiermee helpen we bedrijven echt verder om de eerste stappen te zetten om met deze technologie aan de gang te gaan.

3. Het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen/toepassen van robotica en andere industry 4.0 toepassingen.

Hiermee gaan we nog een stap verder om ervoor te zorgen dat naast inspiratie en advisering bedrijven ook echt aan de slag gaan met de ontwikkeling en toepassing.

Om dit op een goede manier ook bij de bedrijven te laten landen wordt samengewerkt met het Programma Slimmer Werken voor de maakindustrie met Midpoint. Hierbij heeft Breda Robotics de focus op de ontwikkeling en toepassing van technologie waarbij het Programma Slimmer Werken voor de maakindustrie expertise heeft omtrent het gebruik en de mens machine interactie (sociale innovatie).

  
    
 

Project mede mogelijk gemaakt door: