Maintenance – self sustainable system

Er wordt in de digital twin van een grote complex petrochemische site een situatie waargenomen die buiten de normale parameters liggen. De sensoren op het terrein en de inspectierobot hebben hun data via Internet of Things doorgestuurd naar de digital twin. Deze is inmiddels goed getraind en een geeft een realistische afspiegeling wat er in de fabriek afspeelt, houdt alle processen nauwlettend in de gaten.

Wat is er aan de hand? Op basis van de beschikbare data lijkt er een lekkage in een van de flenzen in pipeline 8109 van de pyrolyse-installatie. De stof in uit deze thermische kraker is in deze fase van het recycling proces nog schadelijk voor mens en milieu, de digital twin besluit dat een inspectie door een menselijk operator niet wenselijk is. Het AI algoritme besluit om een zowel een drone op grootte hoogte te sturen en geeft de special speciale IECEx/ATEX inspectierobot de  opdracht om een visuele inspectie en gasdetectie uit te voeren. Het is nog vroeg en de drone ziet geen menselijke activiteiten rondom de pipeline 8109. De inspectierobot ter plekke detecteert een minimale lekkage en draait de bouten van lekkende flens ter plekke aan. De pyrolyse-installatie hervat het recycling proces binnen de normale parameters. Mooi op tijd, de ploeg maintenancedrones voor de dagelijkse inspectie en onderhoud komen net aangevlogen.  

Achtergrond – self sustainable systems
Maintenance gaat over activiteiten waardoor systemen, installaties en netwerken beschikbaar en functioneel blijven. Activiteiten zoals inspectie, reparatie, onderhoud, revisie en upgrades. Maintenance gaat over duurzaam instandhouden en is een belangrijke schakel in de groene circulaire economie. Maintenance richt zich op systemen en materialen die zelf aangeven wanneer ze onderhoud nodig hebben (voorspellend), systemen en materialen die zichzelf repareren (self healing), systemen en materialen die herbruikbaar en afbreekbaar zijn (circulair). Een cyber physical systeem die door een combinatie van software en hardware na detectie van fouten, falen, problemen of inefficiëntie zichzelf diagnosticeert, inspecteert en herstelt. Een cyber physical systeem dat zichzelf herstelt na detectie van fouten, falen, problemen en inefficiënt gedrag.