LECTORAAT

Brede integratie van technologie

Breda Robotics is een thuisbasis van het lectoraat Robotisering en Sensoring. Dat lectoraat maakt deel uit van het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool. ETI richt zich op mens en techniek voor een weerbare maatschappij, duurzaamheid en leefbaarheid met thema’s zoals ‘urban mining’ en de ‘vitale stad’ zijn hier de speerpunten.

Robotisering en Sensoring houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek, gericht op een brede integratie van technologie, waarvan robots de ultieme vorm zijn. Diverse disciplines worden gecombineerd om tot één oplossing te komen. De nadruk ligt hier op het toevoegen van intelligentie aan technische systemen die direct (fysiek) interacteren met de wereld. Het onderzoek is multidisciplinair. Kennis over robotisering wordt gedeeld met andere vakgebieden, zoals bouw, zorg, agro, industrie, logistiek en maintenance. De toekomst van het onderwijs is een combinatie van onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs. Praktijkgericht onderzoek laten verrichten door studenten en professionals en op deze manier de studenten laten leren.

Onderzoek door studenten en professionals

Robotisering en Sensoring verbindt het onderwijs met het bedrijfsleven en de maatschappij. Het lectoraat bouwt aan een ecosysteem waarin kennis centraal staat, het gaat met het bedrijfsleven in gesprek en zoekt naar bedrijfsgerichte opdrachten. Studenten en onderzoekers worden daarin meegenomen om een stuk innovatie te bewerkstelligen.

Het onderzoek richt zich vooral op nieuwe toepassingen met gebruik van innovatieve technologie en het verleggen van de mogelijkheden. Ontwerpmethodologieën zoals system engineering, Artificial Intelligence en regeltechniek spelen daarbij een rol. Datzelfde geldt voor sociale aspecten zoals wenselijkheid, acceptatie en ethiek van deze ontwikkelingen.

Het lectoraat iets voor jouw onderneming?

Heb je een onderzoeksvraagstuk voor het lectoraat Robotisering en Sensoring of wil je meer hierover weten? Neem dan contact met ons op.

Contactformulier