Projecten Breda Robotics

Op deze pagina besteden we aandacht aan projecten waarbij Breda Robotics een belangrijke rol speelt. Dat kan zijn als aanjager van projecten of door verbindingen te leggen tussen bedrijven onderling en/of met het onderwijs en het lectoraat. Bovendien stelt Breda Robotics haar Smart Industry Fieldlab ter beschikking. In deze fysieke ruimte kunnen studenten, docenten en bedrijven leren, experimenteren en werken. 

Smart Maintenance Labs

In de chemische industrie is onderhoud van cruciaal belang. Zowel voor het behoud en de betrouwbaarheid van de installaties, de veiligheid van werknemers en de omgeving als voor de continuïteit en de concurrentiepositie van het bedrijf. Nieuwe producten en diensten maken het onderhoud en daarmee de chemische industrie veiliger, duurzamer en efficiënter. Het project Smart Maintenance Labs van KicMPi ondersteunt de bedenkers bij het ontwikkelen, testen en demonstreren van hun innovatie. Hiervoor is een budget beschikbaar van ruim 2,8 miljoen euro. De helft daarvan wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het rijk en de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Voor het project Smart Maintenance Labs zijn vijf onderhoudsuitdagingen in de chemische industrie geïnventariseerd en gekoppeld aan bedrijven die hiervoor oplossingen ontwikkelen in de vorm van robots, drones en sensortechniek. De Breda Robotics-partners WWA en ExRobotics zijn twee van deze bedrijven. Breda Robotics participeert zelf in het project door fysieke ruimte, kennis en een uitgebreid netwerk aan maintenance vraagstukken omtrent robotica en industriële automatisering aan te bieden.

Verbindingen
Gedurende het project worden nog meer onderhoudsuitdagingen opgehaald bij de procesindustrie en deze gekoppeld aan partijen die hiervoor oplossingen kunnen ontwikkelen. Het maken van deze verbindingen en het ontwikkelen van praktische en werkende oplossingen is van groot belang. De chemische industrie heeft een grote behoefte aan innovaties, maar niet aan experimenten en testfases. De producten of diensten moeten werkbaar worden aangeboden. De innovatieve bedrijven vragen op hun beurt de chemische industrie niet snel om feedback.

De Koepel
Deelnemers aan het project Smart Maintenance Labs kunnen gebruikmaken van het smartlab van Breda Robotics in De Koepel in Breda. De Smart Industry Fieldlab biedt daarnaast haar uitgebreide netwerk aan om verbindingen te maken. Tevens kan de organisatie contacten leggen met het onderwijs en het lectoraat voor samenwerking en onderzoek.

Win-winsituatie
Met het SML-project wil Breda Robotics haar recent opgezette lab verder ontwikkelen aan de hand van de behoefte van de deelnemende bedrijven. Daarnaast biedt het project kansen om een stuk specialisatie te ontwikkelen op het gebied van maintenance. Zo ontstaat een win-winsituatie voor alle partijen.

Smart Maintenance Labs is op 7 juni 2019 gestart en loopt tot 1 januari 2023.

Het project wordt financieel ondersteund door: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Zeeland en Noord-Brabant.

Projecten Smart Maintenance Labs

Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkeling Fonds

Het Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds is een subsidieregeling van de Regio West-Brabant. De regeling is bedoeld om het aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant op de kaart te zetten. Het fonds draagt bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat in deze regio.

Projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregeling hebben een experimenteel of onderzoekend karakter. Kijk voor meer informatie op: www.west-brabant.eu/subsidieloket/subsidies/subsidieregeling-onderzoek-en-ontwikkel-fonds

Het O&O fonds stelde Breda Robotics in staat om op te starten. Tevens is de bijdrage ingezet om een grote Europese subsidie binnen te halen. Zo zorgde het fonds voor een enorme multiplier.
Op de site van RWB staat een uitgebreid interview met de initiatiefnemers en bestuursleden van Breda Robotics. Lees hier het artikel.