31 augustus 2023 | Webinar 'vraagstukken uit de praktijk'

Voor het Interreg Vlaanderen Nederland project Smart Farming & Food Processing zijn wij op zoek naar vraagstukken/uitdagingen.

Bent of kent u een Plant based landbouwer of bedrijf in de Food Processing Industry die op zoek is naar een nieuwe toepassing...

voor vraagstukken vanuit de plantbased boerenbedrijven gericht op:

  • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, precisiebemesting, snoeien etc. en het automatiseren van kleine teelten.
  • Vraagstukken vanuit de voedingsproces industrie gericht op het smart automatiseren van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen.

Of maak uw vraagstuk kenbaar per mail via info@breda-robotics.nl.

Begint om
19.00 - 20.00

Webinar via link.