DRONE DEPLOYMENT van Terra Inspectioneering en Avular

Drones die in opslagtanks hun eigen positie bepalen

Terra Inspectioneering heeft een drone ontwikkeld voor het meten van staaldikte, die vaak wordt ingezet voor het inspecteren van petrochemische opslagtanks. De drone wordt momenteel aangestuurd door een operator die zich in de tank bevindt. Samen met Avular ontwikkelt Terra Inspectioneering een methode om de bediening buiten de tank te verrichten, waarbij de drone zelf zijn positie bepaalt.

Terra Inspectioneering uit Vlissingen is in 2016 opgericht en gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties in gesloten ruimtes, zoals opslagtanks. De focus ligt op het meten van wanddiktes door middel van drones. De zelf ontwikkelde drone wordt naar een bepaald deel van de tank gevlogen, maakt de oppervlakte schoon en verricht de meting. De operator bevindt zich nu nog in de ruimte. De wens is dat deze persoon buiten de tank kan blijven. Daarvoor moet de drone bestuurd kunnen worden zonder direct zicht. Hiervoor is speciale radiocommunicatie nodig. Bovendien moet de drone zelf zijn positie kunnen bepalen. Door de stalen wand is daarbij het gebruik van GPS en vele andere signalen niet mogelijk.

Avular vervaardigt sinds 2014 mobiele robots en ontwikkelt onderdelen voor specifieke toepassingen. Het bedrijf uit Eindhoven heeft onder andere een aantal navigatiesystemen ontworpen, waaronder het Spectrumsysteem. Dankzij Spectrum kan een mobiele robot zijn eigen positie bepalen op basis van ultra-wideband technologie. Het gebruik van deze radiogolven is mogelijk de oplossing voor het navigeren in opslagtanks. Spectrum werkt uitstekend in de buitenlucht. In de zomer van 2020 wordt onderzocht of deze technologie ook bruikbaar is in afgesloten, stalen ruimtes. Terra Inspectioneering en Avular hopen nog in 2020 het resultaat te kunnen presenteren.

Update oktoberr 2020
De afgelopen periode heeft Avular onderzocht of een drone in een tank zijn eigen positie kan bepalen op basis van ultra-wideband technologie. Uit deze tests is gebleken dat deze radiogolven ongeschikt zijn voor een accurate positionering in een stalen, afgesloten ruimte. De komende tijd wordt gekeken naar alternatieven.
Terra Inspectioneering heeft vooruitgang geboekt met haar drones. Het is mogelijk dat de drones zichzelf vastmaken aan U- en T-vormige spanten, zodat deze schoongemaakt en gemeten kunnen worden. Ook kunnen buizen van boilers gemeten worden Tevens is een prototype ontwikkeld om tankvloeren te meten.