AUGMENTED & VIRTUAL REALITY MAINTENANCE van WWA

Storingen in robotsystemen automatisch lokaliseren en verhelpen

In elk systeem, hoe geavanceerd ook, kan een storing ontstaan. Dat geldt eveneens voor robots. Elke probleem moet zo snel mogelijk verholpen worden. Een systeem dat storingen automatisch lokaliseert én verhelpt zou een uitkomst zijn, zeker als het kan voorspellen wanneer zich een probleem voordoet. WWA werkt aan deze innovatie.

WWA uit Oosterhout is sinds 2000 gespecialiseerd in het automatiseren van productieprocessen met behulp van industriële robots. WWA ontwikkelt klantspecifieke installaties die gebaseerd zijn op innovatieve technologieën en out-of-the-box toepassingen. De producten worden geleverd, geïnstalleerd en onderhouden. Tevens worden storingen verholpen.

Voor dat laatste onderdeel is WWA op zoek naar een geautomatiseerde methode. Het bedrijf wil een technische assistent bouwen die een storing kan detecteren en oplossen. Hiervoor is het menselijk brein als uitgangspunt genomen. In de hersenen maken neuronen verbindingen met elkaar om problemen te herkennen en op te lossen. Het doel is om die werkwijze in een applicatie na te bouwen.

Een storing moet eerst gelokaliseerd worden voor hij kan worden opgelost. Is het mogelijk om automatisch te ontdekken waar de storing zich bevindt, dan kan er ook automatisch een oplossing voor bedacht worden, die door de technische dienst uitgevoerd kan worden. Het ideaal plaatje is als de robot zelf aangeeft wanneer de storingen zich gaan voordoen. Dan kunnen de problemen verholpen worden voordat zij zich voordoen en de systemen stilvallen. Een extra uitdaging is om een methode te vinden die op nagenoeg alle robotsystemen werkt.

Update oktober 2020
Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de mogelijkheid om storingen te detecteren. Daarvoor is een testopstelling gebouwd, bestaande uit een robot die uitgerust is met een dubbele grijper: een vacuüm grijper en een exemplaar met twee vingers. In de robot zijn vijf storingen gesimuleerd. Het is gelukt om deze problemen te detecteren. Vervolgens moeten de storingen gelokaliseerd en het hele proces gedigitaliseerd worden. Het ultieme doel is dat het onderhoud voorspeld kan worden.