LANCEERPLATFORM van SieTec en Draftec

Een lanceerplatform voor moeilijk bereikbare plaatsen

Drones en robotcrawlers worden steeds vaker ingezet voor inspectie of onderhoud in de chemische industrie. Het bouwen van de juiste apparaten is op zich al een uitdaging. Ze moeten ook nog op de plaats van bestemming en veilig gelanceerd kunnen worden om de klus goed en veilig te klaren. De Zeeuwse bedrijven SieTec Industrial Automation en Draftec werken gezamenlijk aan een lanceerplatform dat hiervoor een oplossing moet bieden.

SieTec Industrial Automation biedt sinds 2010 vanuit Terneuzen automatiserings-oplossingen aan bedrijven in uiteenlopende sectoren. SieTec werkt daarbij uitsluitend met technologie van Siemens. In het verleden werkte SieTec vaker samen met Draftec uit Middelburg. Sinds 2009 heeft Draftec zich ontwikkeld tot een high-end systeem- en machinebouwer in de zware industrie. Draftec is gespecialiseerd in mechanica, hydraulische en elektrische systemen.

Gezamenlijk proberen SieTec en Draftec een oplossing te vinden voor het lanceren van drones en crawlers op moeilijk bereikbare of onveilige plaatsen, zoals een tank, het hoogste punt van een windturbine of de bodem van een schip. In een scheepsruimte kan een drone moeite hebben met opstijgen, omdat het object stabiel moet staan. Een crawler moet door nauwe openingen kunnen en vanaf een bepaalde afstand naar de juiste plaats worden gebracht. Momenteel moeten drones, crawlers en andere robots altijd door een menselijke handeling fysiek in de besloten ruimte geplaatst worden. Het lanceerplatform kan daar een oplossing voor bieden.

In het project draagt SieTec zorg voor de automatisering en Draftec voor de aandrijving en de techniek. Beide bedrijven hopen eind 2020 of begin 2021 het eerste prototype te kunnen presenteren.

Update oktober 2020
In het project ligt de focus nu volledig op het lanceren van crawlers via een mangat in een tank. Drones kunnen naar binnen vliegen en hebben zo’n platform niet per se nodig. Voor mangaten die zich aan de bovenzijde van de tank bevinden is al een oplossing voorhanden. Wel is vraag naar een methode voor het lanceren van een crawler via een mangat aan de zijkant, waarbij de robot zich tegen de wand kan vastzetten. Daarbij spelen de ruimte rondom de tank, de omvang en de uitvoering van het mangat en het soort tank een rol. Diverse mogelijkheden zijn onderzocht. Het huidige ontwerp bestaat uit een schans waarop de crawler naar binnen kan rijden. Deze mogelijkheid wordt verder onderzocht.