Crawler Capabilities van Nobleo Technology

Een crawler die autonoom tanks inspecteert en schoonmaakt

Het inspecteren en schoonmaken van opslagtanks is vaak nog mensenwerk. Uit oogpunt van veiligheid wil de chemische industrie deze werkzaamheden veiliger maken door toepassing van robottechnologie. Hiermee is het mogelijk om veiliger en efficiënter schoon te maken en te inspecteren. Nobleo Technology heeft als showcase een crawler gemaakt die geheel zelfstandig in de tank de wanden inspecteert en de ruimte schoonmaakt.

Nobleo Technology is in 2011 in Eindhoven gestart als consultancybedrijf en vervolgens getransformeerd naar een ingenieursbureau. Het bedrijf richt zich tegenwoordig op intelligente systemen en robotica. Dat laatste is mede te danken aan de ervaring die door medewerkers is opgedaan bij de TU/E met het TechUnited Robocup-team. Dit team van voetbalrobots is de afgelopen jaren meerdere keren wereldkampioen robotvoetbal geworden. Bij Nobleo werkt het team van ingenieurs aan allerlei soorten robots. Zij leveren vooral de software en de techniek die de robots zelfstandig laten werken. Veelal wordt gewerkt met generieke, bewezen softwaremodules die voor een specifiek doel worden gecombineerd en indien nodig aangepast.

Via KicMPi kwam Nobleo in contact met Dow Chemical. Het chemieconcern in Terneuzen zoekt een oplossing voor het inspecteren en schoonmaken van zijn tanks zonder dat mensen zich in deze ruimtes bevinden. Nobleo heeft inmiddels een prototype gebouwd van een crawler die deze werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren. De robot moet echter robuuster worden, kunnen laten zien wat hij doet en de verzamelde gegevens op kunnen slaan. Nobleo verwacht eind 2021, begin 2022 het eindproduct marktklaar te hebben. Voor onder andere het in de tank plaatsen van de crawler werkt Nobleo samen met andere deelnemers van het project Smart Maintenance Labs van KicMPi.

Update oktober 2020
De afgelopen negen maanden is vooral informatie ingewonnen over het schoonmaken, inspecteren en onderhouden van tanks. Daarvoor zijn contacten gelegd met leveranciers en gebruikers. Ook is samen met Breda Robotics en Dockwize een testlocatie voorbereid en begonnen met de ontwikkeling van een conceptontwerp. De komende tijd wordt besteed aan het vinden van de meest geschikte sensoren, motoren en actuatoren. Het doel is om eind dit jaar de sensorconfiguratie af te hebben.