Partner Breda Robotics: Cboost

Cboost is een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in robotica en kunstmatige intelligentie. Met het inzetten van deze geavanceerde technologie wil het Bredaas bedrijf de wereld beter en duurzamer maken.

Cboost is in 2019 gestart om innovatieve bedrijfsoplossingen te creëren die leiden naar een duurzame toekomst. “We moeten als maatschappij slimmer omgaan met de mensen en middelen die we hebben”, zegt Dyan Koning, Operations Manager van Cboost. “Er is nu nog sprake van te veel verspilling en vervuiling. Door slimme technologie zoals robotica en kunstmatige intelligentie kunnen werkzaamheden op een betere manier uitgevoerd worden. Denk aan het optimaliseren van processen, maar ook het ondersteunen van mensen bij zwaar of gevaarlijk werk. Zo draagt Cboost bij aan een wereld die duurzamer en gezonder is.”

Bedrijven helpen
Het ingenieursbureau helpt bedrijven met het toepassen van robotica en kunstmatige intelligentie in hun processen. “We leveren advies, maar kunnen ook samen met de klant een R&D-team opzetten om technologie te onderzoeken en ook daadwerkelijk toe te passen. Daarnaast willen we kennis delen, zodat organisaties ook echt begrijpen wat slimme technologie wel en niet kan”, legt Dyan uit. “Niet voor niets is ons motto ‘When technology needs brains’. En omdat dit innovatie nooit in een vacuüm plaatsvindt, hebben wij een mooi concept voor onze medewerkers. Zij mogen een deel van hun tijd besteden aan maatschappelijke projecten, ongeacht of dat geld oplevert. Wij zien dat als een leertraject.”  

Dezelfde doelstellingen
Het partnerschap met Breda Robotics is volgens Dyan een logische keuze. “We delen dezelfde doelstellingen. We willen allebei robotica in West-Brabant bevorderen en faciliteren, en daarnaast midden- en kleinbedrijven helpen in hun verslimmingsslag. Breda Robotics heeft een roboticawerkplaats waarin een stuk kruisbestuiving plaatsvindt tussen leden en partners. Door het delen van onze kennis en kunde versterken we elkaar en kunnen we West-Brabant als innovatieve technologische hotspot op de kaart zetten.”

www.cboost.nl

Op de foto: Het team van Cboost samen met enkele bestuurs- en directieleden van Breda Robotics.