Robots helpen land- en tuinbouw op weg naar 2030

Technologie, robotisering en automatisering helpen de land- en tuinbouw op verschillende fronten. Dat blijkt uit de visie ‘Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030’ die de Rabobank heeft uitgebracht.

De Nederlandse land- en tuinbouw is een uiterst dynamische en succesvolle sector die al generaties volop in beweging is. In haar visie maakt de Rabobank een verkenning tot 2030 om een beeld te krijgen van de aanpassingen en innovaties die in het komend decennium nodig zijn om de sector toekomstbestendig te houden.

Een van die innovaties is de precisieland- en tuinbouw. Via precisielandbouw kunnen met behulp van bijvoorbeeld sensoren, drones of satellieten plaats-, plant- en dierspecifieke verbeteringen worden doorgevoerd. Daardoor kunnen de agrariërs efficiënter omspringen met water, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen en zo de milieubelasting verlagen. Tegelijk groeit, vanwege de schaarste aan arbeid, de vraag naar technologie die de arbeidsproductiviteit kan verhogen of arbeid zelfs kan vervangen.
Beide vergen:
- Ontwikkeling en benutting van sensor- en cameratechnologie die data genereert over de agronomische processen op het bedrijf
- Dataprocessing met behulp van kunstmatige intelligentie om te komen tot optimale precisiebeslissingen en zelflerende systemen
- Precisie-applicatie- en oogstmachines die de gewenste acties kunnen uitvoeren.