Projecten lectoraat

Hier volgt een overzicht van de roboticaprojecten waarmee het lectoraat zich bezighoudt.