Breda Robotics Partner: Rewin

REWIN West-Brabant bouwt aan een economisch sterk West-Brabant, door bedrijven te helpen bij groeien, innoveren en vestigen. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. Zo organiseert Rewin samenwerkingsverbanden en stimuleert innovatie. Tussen bedrijven onderling en tussen ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheid.